$


خبر مسند

خبری است که سلسله سند آن تا معصوم علیه‌السلام معلوم باشد.

خبر مرسل

خبری است که سلسله سند آن تا معصومj کامل نباشد و افتادگی داشته باشد.

خبر معلق

خبری است که از ابتدای سند آن نام یک یا چند نفر افتاده باشد.

مضمره

خبری است که در آن نام معصوم علیه‌السلام نیامده باشد و از کنیه‌ها و القاب ایشان نیز استفاده نشده باشد، بلکه یا از ضمیر استفاده شده یا از محتوای کلام بتوان فهمید که منظور، کلام معصوم علیه‌السلام بوده است. اگر معلوم شد که خبری از معصوم است که هیچ و گر نه نمی‌توان آن را […]

خبر مشهور اعم از مقبوله و مشهوره

خبری است که نزد محدثین شایع باشد.

خبر شاذ

خبر معتبری است که مقابل خبر معتبر مشهور قرار دارد، یعنی ضمن آن‌که معتبر است، بین محدثین شایع نباشد. اگر این خبر، معتبر نباشد، به آن منکر گویند.

خبر موضوع یا جعلی

خبری است که علی القاعده ساختگی است.

طبقه

مجموعه‌ای از روات که به‌گونه‌ای هم‌زمان بوده‌اند، مانند آن‌که مدت قابل ملاحظه‌ای را نزد یک شیخ، شاگردی کرده باشند. معمولاً هر طبقه را حداکثر ۵۰ تا ۶۰ سال می‌دانند.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه