$


مقتل الحسین شیخ صدوق

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. )))

بر اساس شواهد و قرائن بسیار شیخ صدوق کتابی به نام مقتل الحسین داشته که ظاهراً در طول تاریخ از بین رفته است. یکی از این شواهد و قرائن آن است که خود ایشان در ضمن بعضی کتاب‌هایشان که به دست ما رسیده است، اشاره‌ای به کتاب داشته و حتی بخش‌هایی از آن را روایت کرده‌اند.

البته هم‌اکنون کتابی با این عنوان به نام شیخ موجود است که در اصل سعی شده تا آن کتاب به نحوی بازسازی شود. تهیه کنندگان این کتاب، مطالب مربوط به سید الشهداء ع و ماجرای کربلا را از لا به لای آثار شیخ صدوق که عمده آن از کتاب الأمالی است، استخراج و منظم کرده‌اند که کار ارزشمندی است.

ارزش مطالب این مجموعه، مانند همان چیزی است که درباره ابواب التاریخ اصول کافی عرض کردیم.

این کتاب هم به فارسی ترجمه شده است.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه