$


آیا همه اصحاب امام صادق علیه‌السلام ثقه هستند؟

با توجه به مطالب بالا و این‌که محضر درس امام صادق علیه‌السلام عمومی بوده و کثیری از افراد اعم از امامیه و غیر آن و حتی افراد مخالف در آن حضور داشتند، نمی‌توان همه اصحاب ایشان را توثیق نمود و قاعده کلی رجال درباره ایشان جاری است، یعنی لازم است که تک تک آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته و اگر مجهول یا مهمل بودند، حکم مجهول و مهمل را داشته و چنان‌چه راهب برای توثیق یا تضعیفشان بود، همان را می‌پذیریم.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه