$


اصحاب اجماع چه کسانی هستند و حکم توثیقات آن‌ها چیست؟

فارغ از بحث‌های مفصلی که درباره تعداد اصحاب اجماع، وجود دارد، به نظر می‌رسد فایده عملی چندانی در آن نیست، چرا که عرض شد فرمایش مرحوم کشی، به نوعی توثیق همه این ۲۲ نفر است. ما در این‌جا به اختصار، تنها به چند نکته کاربردی اشاره می‌کنیم. علاقه‌مندان به مطالعه بیش‌تر به کتب مربوط مراجعه […]

آیا همه مشایخ و شاگردان جعفر بن بشیر ثقه‌اند؟

با توجه به مطلب مرحوم نجاشی و تنها استثنایی که داشت، هر آن‌که از جعفر بن بشیر روایت کند است، ثقه است، البته ثقه درجه ۲، اما هر که از او روایت کرد را نمی‌توان به واسطه او توثیق کرد. اهمیت این قاعده در تعیین تکلیف روات مجهول و مهملی است که بی‌واسطه، قبل یا […]

آیا مسندات و مرسلات ابن ابی‌عمیر همگی معتبراند؟

لازم است در مرسلات و مسندات ابن ابی‌عمیر به این شرح تفصیل قائل شویم:

آیا مسندات و مرسلات صفوان بن یحیی همگی معتبر هستند؟

همان است که درباره ابن ابی‌عمیر گفته شد.

آیا مسندات و مرسلات احمد بن محمد البزنطی همگی معتبر هستند؟

همان است که درباره ابن ابی‌عمیر و صفوان بن یحیی گفته شد.

آیا همه مشایخ علی بن حسن الطاطری ثقه و همه روایاتش معتبر است؟

با توجه به توثیق شیخ، می‌توان همه مشایخ علی بن حسن الطاطری را که از آن‌ها روایتی فقهی نقل کرده است، توثیق نمود مگر خلاف آن اثبات شود که البته ظاهراً خلافی در آن نیست.

آیا همه مشایخ مرحوم نجاشی ثقه هستند؟

هر چند در امامی بودن همه مشایخ مرحوم نجاشی که او از ایشان نقل حدیث کرده اطمینانی نیست، اما به جرأت می‌توان گفت که ثقه می‌باشند.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه