$


آیا همه راویان کتاب نوادر الحکمة ثقه‌اند؟

محمد بن احمد بن یحیی الاشعری امامی، ثقه و جلیل القدر است و همه مشایخ او ثقه هستند مگر افرادی که ابن ولید از آن‌ها نام برده شد، البته به جز محمد بن عیسی بن عبید، حسن بن حسین اللؤلؤی و احمد بن هلال الکرخی العبرتائی که از ثقات می‌باشند.

آیا همه راویان کتاب کامل الزیارات ثقه‌اند؟

هر چند همه روات موجود در کتاب کامل الزیارات توثیق نمی‌شوند، اما همه مشایخ ابن قولویه القمی ثقه می‌باشند، هر چند به امامی بودن آن‌ها اطمینانی نیست.

آیا همه راویان تفسیر القمی ثقه و همه روایاتش معتبر است؟

تفسیر القمی موجود، در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن مجموعه‌ای از تفسیر علی بن ابراهیم القمی و تفسیر بعضی دیگر از روات است.

آیا همه مرسلات محمد بن ادریس الحلی در باب المستطرفات السرائر معتبر است؟

مرسلات ابن ادریس در المستطرفات و غیر آن، از قاعده کلی مرسلات خارج نیست.

آیا همه اصحاب امام صادق علیه‌السلام ثقه هستند؟

با توجه به مطالب بالا و این‌که محضر درس امام صادق علیه‌السلام عمومی بوده و کثیری از افراد اعم از امامیه و غیر آن و حتی افراد مخالف در آن حضور داشتند، نمی‌توان همه اصحاب ایشان را توثیق نمود و قاعده کلی رجال درباره ایشان جاری است، یعنی لازم است که تک تک آن‌ها مورد […]

آیا بنو فضال ثقه هستند؟

هر چند در مذهب بعضی از بنوفضال ممکن است اشکالاتی وجود داشته باشد، اما با توجه به روایتی که عرض شد و نیز توثیق رجالیون درباره فرزندان فضال، می‌توان به روایات آن‌ها اعتماد کرد، اما تنها در حد سایر رواتی که توثیق شده‌اند و نه بیش‌تر و جالب آن‌که به حال به خاطر ندارم که […]

آیا آل ابی‌شعبه، همه ثقه هستند؟

این قاعده مقبول بوده و مجهولین از آل ابی‌شعبه توثیق می‌شوند.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه