$


آیا همه مشایخ مرحوم نجاشی ثقه هستند؟

هر چند در امامی بودن همه مشایخ مرحوم نجاشی که او از ایشان نقل حدیث کرده اطمینانی نیست، اما به جرأت می‌توان گفت که ثقه می‌باشند.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه