$


آیا وکالت امام علیه‌السلام، دلیل بر وثاقت نزد ایشان است؟

وکالت از جانب امام علیه‌السلام دلیل بر وثاقت است مگر آن‌که دلیلی خلاف آن محرز شود.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه