$


اصحاب اجماع چه کسانی هستند و حکم توثیقات آن‌ها چیست؟

فارغ از بحث‌های مفصلی که درباره تعداد اصحاب اجماع، وجود دارد، به نظر می‌رسد فایده عملی چندانی در آن نیست، چرا که عرض شد فرمایش مرحوم کشی، به نوعی توثیق همه این ۲۲ نفر است.

ما در این‌جا به اختصار، تنها به چند نکته کاربردی اشاره می‌کنیم. علاقه‌مندان به مطالعه بیش‌تر به کتب مربوط مراجعه کنند.

  1. اگر به کتب رجالی مراجعه شود، مشاهده خواهد شد که همه افراد فوق الذکر، فارغ از مذهب برخی از آن‌ها، مستقلاً توثیق شده‌اند و سه عبارت مرحوم کشی که در ابتدای بحث خواندیم نیز توثیق این افراد است.
  2. از این افراد، محمد بن ابی‌عمیر، صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی‌نصر که به مشایخ ثقات مشهور هستند، جداگانه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. إن‌شاءالله.
  3. مسندات و مرسلات ایشان را باید به پنج دسته تقسیم کرد که هر کدام حکم جداگانه‌ای دارد و این را پیش از این مفصل عرض کردیم.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه