$


تصریح یکی از معصومین علیهم‌السلام

بدون شک این مورد بهترین و برترین نوع شناخت و جرح و تعدیل درباره یک راوی است که با توجه به مقام عصمت که ما برای معصومین علیهم‌السلام قائلیم، جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد.

البته در این مورد لازم است که چند نکته توجه شوم عرض خواهم کرد:

  1. با توجه به این‌که ما در دورانی زندگی می‌کنیم که از عصر روات اولیه دور بوده و امام عصر ما علیه‌السلام نیز در غیبت به سر می‌برند و امکان دست‌رسی ما به ایشان نیست، بدیهی است که چاره‌ای نداریم جز آن‌که به روایات این بزرگواران مراجعه کنیم و می‌دانیم که تنها روایاتی مورد قبول هستند که خود معتبر باشند و این مورد نیز از این قاعده کلی خارج نیست.
  2. روایت فرد در مدح خودش، پدرش، خاندانش و افرادی که به گونه‌ای خود راوی از توثیق و تعدیل آن‌ها بهره‌مند می‌شود، نمی‌تواند به تنهای مبنا قرار گیرد. مگر آن که به دلیلی دیگر، آن راوی توثیق شده و سپس این مطلب مورد پذیرش قرار گیرد.
  3. به طور کلی توثیق راوی نباید گرفتار دور باشد، چرا که دور باطل است و در نتیجه چنین توثیقی اعتبار ندارد، مثلاً نمی‌توان یک راوی را به واسطه کسی توثیق کرد که خود آن شخص فقط به واسطه این راوی توثیق شده باشد.
  4. در این‌جا نیز موضوع تقیه کاملاً وجود داشته و باید آن را مد نظر قرار داد که مثال آن در مورد زراره بن اعین عرض شد.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه