$


الإجتهاد و التقلید - جلسه ۱۲

$

(استاد ریاحی در این جلسه و در ادامه جلسه قبل مطالبی فرمودند که به جهت اشکال یکی از طلاب، دستور دادند که حذف شود تا در جای خودش مجددا مطرح و تکمیل شود).

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه