$


پنج شب آخر صفر سال ۱۴۴۰ (۱۳۹۷)

(سخنرانی شب چهارم افزوده شد)

– ۲۵ صفر ۱۴۴۰ (۱۳ آبان ۱۳۹۷):

 • توضیحاتی درباره آیه «فبشر عباد الذین یستعون القول …»
 • لزوم بازبینی در اطلاعات مذهبی و اصلاح آن‌ها در صورت لزوم
 • مقدماتی درباره شهادت حضرت رسول اللهp
 • بررسی امکان شهادت حضرت رسول اللهp

– ۲۶ صفر ۱۴۴۰ (۱۴ آبان ۱۳۹۷):

 • گزارش‌هایی از شهادت حضرت رسول اللهدر مکتب خلفا
 • تعدادی از قائلان شهادت حضرت رسول اللهدر قرون اولیه بین بزرگان فریقین
 • تعدادی از اقدامات برای ترور‌ و حذف حضرت رسول اللهپیش از تولد، پیش از بعثت، ۱۳ سال مکه و ۱۰ سال مدینه
 • بررسی اجمالی در رد شهادت حضرت رسول اللهp به واسطه ترور توسط زن خیبریه

– ۲۷ صفر ۱۴۴۰ (۱۵ آبان ۱۳۹۷):

 • توضیحاتی درباره حدیث جعلی و تفاوت آن با حدیث غیر معتبر
 • انواع آگاهی افراد از مطالب
 • پنج شرط اولیه اعتبار احادیث
 • توضیحاتی پیرامون تفسیر منسوب به امام عسکریj

– ۲۸ صفر ۱۴۴۰ (۱۶ آبان ۱۳۹۷):

 • تعریف تقلید.
 • در چه چیزهایی می‌شود تقلید کرد.
 • از چه علمایی می‌توان تقلید کرد و از چه علمایی نباید تقلید کرد.

– ۲۹ صفر ۱۴۴۰ (۱۷ آبان ۱۳۹۷):

 • تقلید خوب و تقلید بد
 • عاقبت تقلید بد و جاهلانه

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه