$


تحریفات عاشورا، آفت‌ها و پیامدها (محرم ۱۴۴۱ هجری قمری، ۱۳۹۸ هجری شمسی)

– جلسه اول: متأسفانه ضبط نشده است.

– جلسه دوم: عاشورا، حماسه یا تراژدی

– جلسه سوم: پیش‌بینی واقعه عاشورا / تصحیف، تحرف و جعل

– جلسه چهارم: انگیزه‌های جعل و تحریف

– جلسه پنجم: تحریف ظاهری به دنبال تحریف معنوی

– جلسه ششم: لؤلؤ و مرجان، در شرط پلیه اول و دوم منبر روضه‌خانان

– جلسه هفتم: اسرار الشهادة و تحریفات عاشورا

– جلسه هشتم: مصداقی از تحریف ظاهری (حکایت لیلی مجنون در روضه حضرت علی اکبر علیه‌السلام)

– جلسه نهم: مصداقی از تحریف ظاهری (ماجرای آب آوردن حضرت عباس علیه‌السلام)

– جلسه دهم (آخر): پیامدها و آفت‌های تحریف

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه