$


الإجتهاد و التقلید - جلسه ۶

$ از امروز إن شاء الله وارد مباحث اصلی شده و طبیعتا مطالب بیشتری را از خارج کفایه خدمتتا عرض می‌کنم. * متن کفایه: فصل یَنقسم الاجتهاد إلی مطلق و تجز‌ فالاجتهاد المطلق هو ما یُقتدر به علی استنباط الأحکام الفعلیة من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا فی الموارد التی لم یُظفر […]

الإجتهاد و التقلید - جلسه ۵

$ امروز بیشتر به متن کفایه می پردازیم و مطالب را در حاشیه آن نعرض می‌کنم تا این بحث تعریف اجتهاد را تمام کنیم و إن شاء الله از جلسات آینده وارد مباحث اصلی‌تر شویم. * متن کفایه: و لا یخفی أن اختلاف عباراتهم فی بیان معناه اصطلاحا لیس من جهة الاختلاف فی حقیقته و […]

الإجتهاد و التقلید - جلسه ۴

$ جلسه گذشته قرار شد تا روایاتی را از صحاح سته پیروان مکتب خلفا عرض کنم که نشان از این دارد که آن‌ها قائل به تحریف قرآن هستند. با توجه به این‌که صاحبان این صحاح و به خصوص بخاری و مسلم بر این عقیده هستند که روایات کتابشان صحیح است، نشان از این دارد که […]

الإجتهاد و التقلید - جلسه ۳

$ جلسه گذشته مطلب اول را در زمینه ملکه عرض کردم و این جلسه دومین مطلب را درباره ملکه عرض می‌کنم تا بعد از آن به سایر موارد موجود در تعریف بپردازیم. ۲- نکته دیگر در رابطه با ملکه این‌که ظاهرا ملکه هم شؤون و مراتب دارد.

الإجتهاد و التقلید - جلسه ۲

$ بحثمان را از ابتدای متن کفایه آغاز می‌کنیم و در ابتدا مروری خواهیم داشت بر معنای لغوی اجتهاد و مجتهد و تعریف اصطلاحی آن.

الإجتهاد و التقلید - جلسه ۱

$ * مقدمه بحث در ابتدا لازم است عرض شود که بنای این جلسات بررسی چند مسأله در باب اجتهاد و تقلید است که بر مبنای خاتمه کتاب کفایة الأصول مرحوم آخوند خراسانی خواهد بود.

فهرست جلسات اجتهاد و تقلید

** الإجتهاد – جلسه ۰۰۱: مقدمه بحث / چند نکته در مقدمه بحث / القول فی الاجتهاد – جلسه ۰۰۲: الخاتمة، الاجتهاد و التقلید، أما الخاتمة فهی فیما یتعلق بالاجتهاد و التقلید‌، القول فی الاجتهاد – جلسه ۰۰۳: ادامه بحث قبل – جلسه ۰۰۴: ادامه مبحث قبل / روایاتی از مکتب خلفا که دلالت بر تحریف […]

فهرست مباحث فقه

– فهرست جلسات الإجتهاد و التقلید (خاتمه کفایه) – فهرست جلسات رجولیة (لزوم مرد بودن مرجع تقلید) – فهرست جلسات ازدواج معاطاتی  

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه