$


مبانی اعتبار سنجی تاریخ - جلسه ۰۰۹ (۲)

$ * سخن آخر در مباحث مقدماتی آن چه حقیر تا این جا عرض کردم، مختصری از مباحثی است که به نظر لازم بود امثال بنده و شما درباره منبع و سند مطالب تاریخی بدانیم، بحث متن و فهم آن، بحث دیگری است که بسیار اهمیت دارد و نباید از آن غفلت کرد یا حتی […]

مبانی اعتبار سنجی تاریخ - جلسه ۰۱۰

$ * بررسی مصداقی چند کتاب روایی و تاریخ اسلام: آن‌چه تا این‌جا عرض کردیم مقدماتی تئوری بود که لازم بود عرض شود و مد نظر قرار گیرد. در این فرصت تعدادی از کتاب‌ها را که معمولاً در مباحث تاریخی، مورد استفاده ما است، بررسی می‌کنیم. ابتدا بیش‌تر توجه ما متوجه مواردی است که اشکالات […]

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه