$


فهرست جلسات ذکر کثیر یا تسبیحات حضرت زهرا سلام‌الله‌علبها

– جلسه ۰۱: مقدمه مؤسسه حکمت اسلامی احتجاج / مقدمه بحث / اهمیت تفسیر روایی قرآن

– جلسه ۰۲: جایگاه عقل و تعقل در تفسیر روایی

– جلسه ۰۳: بخش آیات / آیه اول: سوره آل عمران، آیه ۴۱ / 

– جلسه ۰۴: آیه دوم: سوره انفال، آیه ۴۵ / آیه سوم: سوره طه، آیه ۳۴

– جلسه ۰۵: آیه چهارم: سوره شعراء، آیه ۲۲۷ / آیه پنجم: سوره احزاب، آیه ۲۱ / آیه ششم: سوره احزاب، آیه ۳۵

– جلسه ۰۶: آیه هفتم: سوره احزاب، آیه ۴۱ / آیه هشتم: سوره جمعه، آیه ۱۰

– جلسه ۰۷: بخش روایات معتبر / * مقدمه اول درباره روایات معتبر و غیر معتبر

– جلسه ۰۸: کسی که الله را بسیار ذکر کند، دو برائت دارد

– جلسه ۰۹: از جمله ویژگی‌های شیعیان ذکر کثیر است / روایت تکمیلی در باب توزیع ساعات شبانه روز

– جلسه ۱۰ (جلسه پایانی): ذکر کثیر از موارد مکارم اخلاق است / صد بار سبحان الله از مصادیق ذکر کثیر است

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه