$


شرط مرد بودن در مرجع تقلید - جلسه ۱

$ * مقدمه عمومی بحث إن شاء الله از امروز بحث جدیدی را شروع می‌کنیم که ظاهرا در گذشته‌های خیلی دور مطرح نبوده است و اما اخیرا بیش‌تر مطرح شده و اتفاقاً بعضاً معرکه‌آرا هم هست. طبق آن‌چه عقل و نقل حکم می‌کند، هر انسانی در موضوع احکام شرعی، مانند بسیاری موارد تخصصی دیگر، ناچار […]

فهرست جلسات رجولیة (لزوم مرد بودن مرجع تقلید)

– جلسه ۰۱: مقدمه عمومی بحث / تعاریف اولیه – جلسه ۰۲: وجوه و اقوال مختلف در این مسأله / دلایل مخالفان تقلید از بانوی مجتهد: مقدمه – جلسه ۰۳: دلایل مخالفان تقلید از بانوی مجتهد: اجماع / شهرت / بحثی پیرامون تراکم ظنون – جلسه ۰۴: سیره مستمره تا زمان معصومJ / ارتکاز متشرعه […]

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه