$


مصافحه با نامحرم - جلسه ۹ (جلسه آخر)

$ در جلسات گذشته دو بند از پنج بند تکمیلی و نهایی بحث را مطرح کردیم و إن شاء الله امروز به سه بند نهایی رخواهیم پرداخت و بحث را تمام می‌کنیم. * بند سوم: جدای از احادیث دو باب قبل، یک مورد دیگر هم هست که بررسی می‌کنیم. مرحوم شیخ حر العاملی در وسائل […]

مصافحه با نامحرم - جلسه ۸

$ آخر جلسه گذشته، ماجرای دختر خالد بن سنان را بررسی کردیم، با این یادآوری می‌رویم سراغ ادامه یادداشت آقای حیدری. وروی اهل السنة روایات مثل ذلک و روایات مصافحة الاصحاب للنساء. ایشان بعد از روایت دختر خالد سنان، می‌فرمایند که اهل سنت هم روایات از این دست دارند و نیز گزارش‌هایی از مصافحه اصحاب […]

مصافحه با نامحرم - جلسه ۷

$ جلسه گذشته تتمه مطلب آقای حیدری درباره بیعت‌های رحضرت رسول اللهp را خواندیم و نقد کردیم. ایشان در ادامه متوجه دلیل دیگر قائلان به حرمت مصافحه با نامحرم می‌شوند که ببینین چه نوشته‌اند. و بعضهم قال بما أن النظر إلی الاجنبیة ما عدا الوجه والکفین حراماً فالمصافحة من باب أولی، أی بدلیل قیاس الأولویة […]

مصافحه با نامحرم - جلسه ۶

$ جلسه گذشته بند پنجم یادداشت آقای حیدری را شروع کردیم که نصفه کاره ماند. در این بند درباره بیعت زنان پس از فتح مکه گفته بودند و دیدم که اولا معتبر است. ثانیاً أننی داشت که ظهور در شخص نبی مکرم داشت و نکاتی گفتیم که اگر یادتان نیست، مراجعه کنید. «ال» در النساء […]

مصافحه با نامحرم - جلسه ۵

$ جلسه قبل، بند سوم یادداشت آقای حیدری را بررسی کردیم، امروز وارد بند چهارم می‌شویم. بند چهارم را که إن شاء تمام می‌کنیم و وارد بند پنجم می‌شویم، اما بعید می‌دانم فرصت کنیم، آن را به پایان برسانیم، لذا شروع کنیم، تا ببینیم به کجا می‌رسیم. ایشان نوشته‌اند: ۴- استدل بعضهم بروایات حرمة اللمس أو […]

مصافحه با نامحرم - جلسه ۴

$ جلسه گذشته، بند دوم را هم نقد و بررسی کردیم و نتیجه‌گیری موقتی هم داشتیم. همین‌جا یادآوری کنم که جمع‌بندی ما موقت بود و هنوز مانده است تا به جمع‌بندی نهایی برسیم. و اما بند چهارم یادداشت ایشان؛ ۳- استدل بعضهم بروایة ثواب الأعمال، التی رواها الشیخ الصدوق رحمه الله ، عن أبی هریرة؛ […]

مصافحه با نامحرم - جلسه ۳

$ جلسه گذشته تا پایان بند یک مطلب آقای حیدری را نقد و بررسی کردیم و امروز ادامه مطالب ایشان را بررسی می‌کنیم. در ادامه مطلب آمده است: ۲- صحیحة أبی‌بصیر و موثَّقة سماعة بن مهران؛ قال: سألتُ أباعبدالله ع عن مصافحة الرجل المرأة؟ قال: «لا یصافحها إلاّ من وراء الثوب». و موثَّقة سماعة بن […]

مصافحه با نامحرم - جلسه ۲

$ وقد استند القائلون بالحرمة إلی روایات عدیدة: ایشان دلایل قائلان به حرمت را ابتدا در پنج بند بیان کرده و در ادامه، مطالب دیگری هم می‌افزاید و بعد مردود دانستن دلایل حرمت، دلایلی دال بر جواز آن بیان می‌کنند. ایشان دلایل قائلان به حرمت را ابتدا در پنج بند بیان کرده و در ادامه، […]

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه