$


فهرست جلسات رجولیة (لزوم مرد بودن مرجع تقلید)

** الرجولیة:

– جلسه ۰۱: مقدمه عمومی بحث / تعاریف اولیه

– جلسه ۰۲: وجوه و اقوال مختلف در این مسأله / دلایل مخالفان تقلید از بانوی مجتهد: مقدمه

– جلسه ۰۳: دلایل مخالفان تقلید از بانوی مجتهد: اجماع / شهرت / بحثی پیرامون تراکم ظنون

– جلسه ۰۴: سیره مستمره تا زمان معصومJ / ارتکاز متشرعه

– جلسه ۰۵: آیات / آیه اول: آیه ۲۳ سوره نساء

– جلسه ۰۶: روایت اول: روایت سؤال یهود از پیامبر

– جلسه ۰۷: روایت دوم: روایت محمد بن سنان

– جلسه ۰۸: روایت سوم: روایت کتاب الجعفریات

– جلسه ۰۹: روایت جهارم: خطبه امام مجتبیj

– جلسه ۱۰: روایت پنجم: روایت ابراهیم بن محرز

– جلسه ۱۱: آیه دوم: آیه ۲۲۸ سوره بقره / روایت الهدایة الکبری

– جلسه ۱۲: آیه سوم: آیه ۳۳ سوره احزاب

– جلسه ۱۳: روایت اول: روایت تفسیر القمی

– جلسه ۱۴: مطالبی پیرامون اعتبار تفسیر منسوب یه علی بن ابراهیم القمی

– جلسه ۱۵: روایت دوم: رواین دوم هدایة الکبری / روایت سوم: روایت عبدالله بن مسعود

– جلسه ۱۶: آیه چهارم: آیه ۲۲۳ سوره بقره / نکته‌ای پیرامون روایات ذیل این آیه

– جلسه ۱۷: آغاز بخش روایات / روایت اول: روایت عمر بن حنظله

– جلسه ۱۸: بررسی وضعیت عمر بن حنظله / (روایت اول / روایت دوم / روایت سوم) / ادامه بررسی روایت اول (روایت عمر بن حنظله)

– جلسه ۱۹: روایت دوم: روایت ابی‌خدیجه

– جلسه ۲۰: روایت سوم: روایت عامر بن عبدالله بن جذاعة

– جلسه ۲۱: مجموعه روایات چهارم: روایات نواقص العقول و نواقص الایمان

– جلسه ۲۲: ادامه مجموعه روایات چهارم: روایات نواقص العقول و نواقص الایمان

– جلسه ۲۳: ادامه مجموعه روایات چهارم: روایات نواقص العقول و نواقص الایمان / بحثی پیرامون اعتبار مرسلات نهج‌البلاغه

– جلسه ۲۴: ادامه بحث پیرامون اعتبار مرسلات نهج‌البلاغه

– جلسه ۲۵: آخرین روایت از مجموعه روایات چهارم: روایت الفقیه / یک روایت تکمیلی: زیارت حضرت سید الشهدا و نقص ایمان

– جلسه ۲۶: روایت پنجم: روایت پرهیز از تبعیت از زنان / روایت ششم: روایت جند المرأة

– جلسه ۲۷: روایت هفتم: خانه‌نشینی زنان / روایت هشتم: حجاب در برابر نابینا / مجموعه روایت نهم: ولات امر

جلسه ۲۸: دلیل هفتم: عدم امکان امامت زنان در نماز جماعت و امامت و نبوت / دلیل هشتم: شرط رجولیت در قضاوت و یکی بودن باب قضاء و افتاء

– جلسه ۲۹: دلیل نهم: منافات با عفت و لزوم صحبت با اجانب / دلیل دهم: منافات با وظایف اصلی بانوان / دلیل یازدهم: خطیر بودن امر مرجعیت / دلیل دوازدهم: منصبی بودن مرجعیت / دلیل سیزدهم: ضعف هوشی یا جسمانی زنان

– جلسه ۳۰: دلیل چهاردهم: غلبه احساسات در زنان / دلیل پانزدهم: ترک بعض عبادات در ایام حیض / دلیل شانزدهم: ولایت شوهر بر همسرش و مسأله اذن خروج

– جلسه ۳۱: دلیل هفدهم: اصل احتیاط و تعیین / دلیل هجدهم: تراکم ظنون / جمع‌بندی بحث تا این‌جای بحث

– جلسه ۳۲ (جلسه آخر): دلایل موافقان مرجعیت بانوان / مقدمه / دلیل اول: اطلاقات در آیات و روایات / دلیل دوم: بنای عقلا / دلیل سوم: اصل برائت و اصل اختیار /

جمع‌بندی نهایی بحث

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه